Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Przetargi zakończone

2013-02-04 Zakup i dostawa materiałów piśmienniczych i biurowych, pieczątek oraz materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach projektu Kreatywni i kompetentni
2013-01-18 Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka obcego, matematyki, zajęć korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce, zajęć rynek pracy oraz opieka merytoryczna nad Szkolnym Ośrodkiem Kariery
2013-01-18 Zakup i dostawa materiałów piśmienniczych i biurowych, pieczątek oraz materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach projektu Kreatywni i kompetentni
2013-01-18 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Kreatywni i kompetentni
2013-01-16 Zaprojektowanie, wykonanie oraz aktualizacje stron internetowych w ramach projektu Kreatywni i kompetentni
2013-01-16 Przygotowanie i publikacja artykułów promocyjno - informacyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu Kreatywni i kompetentni
2013-01-16 Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu oraz materiałów promocyjnych dla uczestników w ramach projektu Kreatywni i kompetentni
2013-01-14 Zakup usługi cateringowej podczas zajęć w ramach projektu Kreatywni i kompetentni
2013-01-14 Zakup usługi z zakresu dowozu uczniów z obszaru powiatu gryfińskiego w ramach projektu Kreatywni i kompetentni
2012-12-19 Wybór obsługi finansowej projektu w ramach projektu Kreatywni i kompetentni
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Para - tel.: +48 788 987 292 - e-mail: biuroprojektuzsp2@wp.pl